O nas

Oddział skupia cztery koła : 1, 3, 4, i 7.

Oddział nie ma własnego lokalu przeznaczonego do regularnych spotkań członków, jednak w swojej ofercie posiada imprezy i spotkania odbywające się cyklicznie w stałych miejscach np. obiady niedzielne co miesiąc. Szczegóły można znaleźć w zakładce Aktualności oraz w biurze związku, a w zakładce Zdjęcia krótki opis i zdjęcia z ważniejszych wydarzeń związku.

Informacje na temat miejsca i czasu otwarcia wymienionych wyżej kół znajdują się w zakładce Kontakt.

Reklamy