Za nim wymienię korzyści wynikające z bycia członkiem PZERI wspomnę tylko, że członkiem może być każdy o czym napisane jest w §9 Statutu.

Korzyści bycia w naszych kołach:

  1. Udział w wycieczkach autokarowych z przewodnikiem oraz imprezach w cenach preferencyjnych.
  2. Członkowie zwyczajni oraz honorowi ze statusem emeryty lub rencisty mają prawo do uzyskania dokumentu uprawniającego ich do zniżki o 37% na 2 przejazdy koleją PKP.
  3. Poznanie nowych ludzi i możliwość zawiązania z nimi trwałych znajomości na cyklicznie organizowanych imprezach przez nasz oddział PZERI.

 

Reklamy